สัมมนา: ชี้ช่อง ทำเลอสังหาฯ น่าลงทุน

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กำหนดการ
08.30 น.     
09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
ชี้ช่อง ทำเลอสังหาฯ น่าลงทุน และ ทำเลที่ควรระวัง การเปลี่ยนแปลงของราคาที่รู้ก่อน กำไรบาน
อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
12.00 น.
พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
14.00 น.
เทคนิคการลงทุนที่ดิน เลี่ยงปัญหา ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ ที่ดินผิดกฎหมาย ที่ดินตาบอด
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
15.00 น.
จบการสัมมนา

ค่าละทะเบียน 500 บาท/ท่าน

บริการปรึกษาแปลงที่ดิน ฟรี