กิจกรรมภายในงาน

ดร.โสภณ พรโชคชัย

วิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค และแนวโน้มในอนาคต 

 (เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก-ใต้)

  • Facebook Social Icon

02-295-3905

02-295-3905

© 2018 by Agency for Real Estate Affairs Co.,:Ltd