เสวนาพิเศษ:“แนวทางในการตีราคารถมือสอง”

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เวลา 16:45–19:00 น.

กำหนดการ
โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง
16:45 น.
เปิดการเสวนา  รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย    
        
17:00 น.
ปาฐกถา: เรื่อง “แนวทางในการตีราคารถมือสอง”
ตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
19:00 น.
จบการเสวนา
(วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)