5 พ.ค.61

อยากเกษียณอย่างสบายๆ ต้องมีเงินเท่าไหร่?

สำหรับเด็กรุ่นใหม่ วัยทำงาน วัยกลางคน คุณเหลือเวลาอีกกี่ปีก่อนที่คุณวางแผนจะเกษียณ
คุณออกแบบชีวิตหลังเกษียณไว้เป็นยังไง จะทำอะไรบ้าง และจะเลี้ยงดูตัวเองอย่างไร ในยุคสมัยที่คนเป็นโสดกันมากขึ้น การวางแผนบั้นปลายชีวิตที่ไม่มีลูกหลานมาดูแลจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ในวันที่คุณเกษียณ หมายความว่า คุณจะไม่ได้รับรายได้จากการทำงานประจำอีกต่อไป (Active Income) แต่จะต้องเลี้ยงดูตัวเองจากเงินเก็บ เงินบำนาญ เงินปันผล เงินที่ได้จากการลงทุนต่างๆ มาลองคิดกันดูว่า คุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่ และต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบสบายๆ อย่างที่คุณต้องการ 

ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะชราอย่างมีสุข
มาวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณแบบที่คุณต้องการกัน

 1. กำหนดระยะเวลาที่เตรียมตัว และระยะเวลาหลังเกษียณ มาวางแผนกันว่าเราอายุเท่าไหร่ ต้องการจะเกษียณเมื่อไหร่ และคาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกกี่ปี

 2. เลือกระดับความสบาย เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ

ตัวอย่างเช่น 
นายแดง อายุ 30 ปี ต้องการจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และคิดว่าจะมีอายุถึง 80 ปี

แสดงว่านายแดงจะมีเวลาทำงานหารายได้จากงานประจำ 30ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 20 ปี
ถ้าหากนายแดงต้องการ “ชราแบบหรูหรา” โดยคาดว่าจะใช้เงิน 50,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีเงินเก็บดังนี้

จำนวนเงินที่ควรมี ณ วันเกษียณอายุ = ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ x จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

ต้องมีเงิน 50,000 x 12 x 20 = 12,00,000 บาท (ยังไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ)
หากคิดอัตราเงินเฟ้อช่วงปีที่อายุ 60 - ปีที่อายุ 80 ในอัตราคงที่ 3% ต่อปี นายแดงจะต้องเตรียมเงินไว้ 16,122,225 บาท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก แต่ที่จริงแล้วค่าใช้จ่าย 50,000 บาทต่อเดือนไม่ได้สูงเลย ถ้าเทียบกับเงินในปัจจุบัน


เพราะใน 30 ปีข้างหน้า เมื่อนายแดงอายุ 60 ปี เงิน 50,000 บาทนั้นมีมูลค่าซื้อของได้น้อยกว่า เงิน 50,000 บาทในสมัยนี้มาก

ถ้าคิดอัตราเงินเฟ้อที่ 3% ต่อปี จะเห็นว่าเงิน 50,000 บาทใน 30 ปีข้างหน้ามีมูลค่าเทียบเท่ากับเงิน 20,600 บาทเท่านั้น
 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของผู้ที่เกษียณมีหลายๆด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและพักผ่อน ทั้งยังต้องสำรองเงินไว้เผื่ออายุยืน รวมถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ 

ในวันที่ไม่มีรายได้จากงานประจำ เราจะเตรียมตัวเกษียณอย่างไรดี?
 

ทำยังไงถึงจะมีเงินเก็บพอที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบที่ต้องการ? 
เทคนิค 4 ด้านที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากพอ คือ

 1. ทำงานให้นานขึ้น เกษียณให้ช้าลง (Active income) เป็นการเพิ่มรายได้จากการทำงานประจำ ยิ่งคุณทำงานนานขึ้น มากขึ้น คุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหยุดทำงานเมื่อไหร่ นั่นคือเมื่อเกษียณ รายได้ส่วนนี้จะหายไป หากคุณทำงานเพิ่มขึ้น 5 ปี ด้วยเงินเดือน 80,000 บาท โดยไม่มีการปรับเงินเดือนขึ้น คุณจะมีเงินเก็บเพิ่ม 4,800,000 บาท ในขณะที่จำนวนปีหลังเกษียณของคุณก็ลดลงอีกด้วย 
   

 2. ลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปัจจุบัน ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองให้ใช้เงินอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
   

 3. ออมเงินให้มากขึ้น หลายๆคน อาจจะบังคับออมเงินด้วยการหักสัดส่วน % ของรายได้มาเป็นเงินเก็บ ยิ่งมีรายได้มากขึ้นก็จะมีเงินเก็บมากขึ้น ถ้ายิ่งออมเร็วก็จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้นมากขึ้น 
   

 4. ลงทุน (Passive income) นำเงินที่มีไปลงทุนให้ถูกที่ ให้เงินทำงานและงอกเงยขึ้นเอง เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเหมือนการทำงานประจำ

 

จะเห็นว่าเทคนิคการเก็บเงินข้อ 1-3 นั้นเป็นวิธีการเก็บเงิน ที่เราต้องลงแรงทำงานและเก็บเงินไว้ แต่ไม่ว่าอย่างไร เงินเก็บที่คุณมีมาจะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ หากการฝากเงินกับธนาคารให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ แสดงว่าเงินที่คุณเก็บไว้ก็ค่อยๆลดลง โดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเอง 

ทางแก้ก็คือ การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงย เติบโตสูงกว่าค่าเงินเฟ้อนั่นเอง ลองดูรูปผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ละรูปแบบกันได้ที่นี่
 

คำนวณผลตอบแทนแบบอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ตั้งแต่ปี 2549-2559 ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่)
**อัตราผลตอบแทนจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
***กองทุนรวม 4.46% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี (1 ก.ค.2557 – 30 มิ.ย.2560) บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
****อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI)

 

แต่ช้าก่อน ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ไม่ได้มาจากเงินปันผลหรือเงินจากดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้น

แต่ยังมี Capital Gain คือ กำไรจากการขายหลักทรัพย์นั่นเอง

 

ยกตัวอย่างเช่น

นางสาวเฌอแตม ซื้อคอนโดราคา 2 ล้านบาทมาในปีนี้ หลังจากซื้อคอนโดมาแล้ว

นางสาวเฌอแตมจะได้รับผลตอบแทน 2 ทางคือ

 1. นางสาวเฌอแตม ซื้อคอนโดและปล่อยเช่า ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 10,000 บาท มีคนเช่าตลอดปี ถ้าคิดแบบไม่มีการขึ้นราคาค่าเช่า หลังปล่อยเช่าเป็นเวลา 10 ปี จะได้รับเงิน 1,200,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

 2. ขายคอนโดในปีที่ 10 ในราคา 2.8 ล้านบาท แสดงว่าได้กำไรเพิ่มขึ้น 800,000 บาท
   

รวมแล้วนางสาวเฌอแตม ได้กำไรจากคอนโดนี้ 1,200,000 + 800,000 = 2,000,000 บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างข้างต้นเป็นการคำนวณอย่างคร่าวๆ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ และการขอสินเชื่อซื้ออสังหาฯ จากธนาคาร ผู้ที่สนใจลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุน

หาโอกาสการลงทุนดีดีได้ที่ไหน?


อสังหาฯ เพื่อการลงทุนในฝัน คือ อสังหาฯ ที่ให้ผลตอบแทนจากการเช่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องผ่อนธนาคาร ให้กำไรสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ และราคาห้องสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของตฟลาด แต่การหาอสังหาฯ แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในยุคที่คอนโดมีราคาขายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไหนจะต้องศึกษาเรื่องศักยภาพโครงการ การบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ไม่ต้องห่วง เราได้รวมเอาโครงการอสังหาฯ จากทั่วประเทศไทยกว่า 150 โครงการ รวมโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง โดยเน้นไปที่โครงการที่กล้าการันตีผลตอบแทนให้กับนักลงทุน รวมทั้งโปรโมชั่นเด็ดๆมากมาย รวมไปถึงการบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การเสนอขายบ้านมือสอง จากบริษัทชั้นนำและสถาบันการเงินของประเทศไทย ในงานนี้ผู้ร่วมงานสามารถเลือกโครงการอสังหาฯ ทั้งแนวสูงและโครงการแนวราบ อาทิ ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม และคอนโดเทล เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้นักลงทุนอสังหาฯ พบกันได้ที่งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2018 (Thailand Property Best Buy Expo 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3

งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มือใหม่อสังหาฯ และนักลงทุนผู้มากประสบการณ์ ร่วมฟังบรรยายเทคนิคการลงทุนจากเหล่าโค้ชชื่อดังในวงการ ศึกษาทำเลทองที่เหมาะกับนักลงทุน ชมโปรโมชั่นเด็ดๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

เทคนิคการลงทุนอสังหาฯ + การออกบูธ

คอนโดพัทยา ซื้อลงทุนปล่อยเช่าราคาดี Yield สูงถึง 9% ต่อปี

คอนโดที่พัทยา กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุน เนื่องจากมีนโยบายจากทางภาครัฐที่จะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC 

รวมโปรโมชั่นบ้าน คอนโด  ลดราคาที่น่าลงทุน HOT!! แห่งปี 2018

โปรโมชั่น: รวมทุกโปรดาวเด่น ที่คนซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์อยากได้ ลดหนัก...ผ่อนเบา ลุ้นรับสูงสุด

1 ล้าน*

ออกงานแสดงสินค้า สำหรับมือใหม่ควรเตรียมงานอย่างไร? ให้ยอดขายพุ่ง

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ "การออกบูธ" งานแสดงสินค้าให้ประสบความสำเร็จ คือ ขายสินค้าหรือบริการได้