สัมมนาฟรี: วิเคราะห์สถานการณ์ อสังหาฯภูมิภาค และแนวโน้มในอนาคต

ดร.โสภณ พรโชคชัย

(ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาฯไทย AREA)

 

 

 

กิจกรรมในงานมหกรรมอสังหาเพื่อการลงทุน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ในขณะที่เราก้าวเข้ายุค 4.0 ทุกอย่างปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
วงการอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างสูง และมีหลายคำถามว่า
เข้ามาลงทุนดีไหม? ฟองสบู่หรือเปล่า? แพงไปหรือยัง? 
ทรัพย์ที่มีอยู่จะขายออกได้ไหม ?
ไขทุกคำตอบได้ที่
งานมหกรรมอสังหาฯ 2018♦ ปรับกระบวนคิดพื้นฐานของวงการอสังหา ให้ทันยุค 4.0
♦ แนวโน้มตลาดอสังหา ทั้ง Demand & Supply
♦ การวางแผน และวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด
♦ เหมาะทั้งนักลงทุน นายหน้า นักพัฒนาอสังหา รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อก้าวเข้าสู่วงการนี้ อย่างเข้มแข็ง 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61
เวลา 11:00น.

ที่นั่งจำนวนกัด ด่วน!

กูรูที่มาบรรยายในงานมหกรรมอสังหาฯ 2018

การสร้าง Connection อย่างมีระบบในการทำธุรกิจอสังหาฯ

คุณเบญญาภา เพิ่มพูล

ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ไม่บาน

อ.เชี่ยว ชอบช่วย

เทคนิคการกู้เพื่อการลงทุน

อ.วุฒิพงศ์ พรพรหม

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และสายใหม่ของการรถไฟฯ

คุณปัฐตพงษ์ บุญแก้ว

ล้มยักษ์อสังหาฯ ด้วยการตลาด 4.0

คุณยศวัจน์ รุ่งคุณาวุฒิ

Online Marketing for Real Estate

คุณกรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี

อสังหาสายเเข็ง 2018/การวางแผนการเงินลงทุนอสังหา/Neuro financial for real estate

โค้ชปราช เอกภาพันธ์

ฮวงจุ้ย กับการเลือก ซื้อบ้าน

อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

The Ultimate Success Fomula in Real Estate Investment

คุณรณิดา พูลเอี่ยม

แนวทางการเสียภาษีอสังหาฯ เพื่อการลงทุน

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค และแนวโน้มในอนาคต(ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก-ใต้)

ดร.โสภณ พรโชคชัย